Arama: John Locke

(d. 29 Ağustos 1632, Somerset – ö. 28 Ekim 1704, Essex)

 

1632’de Bristol yakınlarında doğan John Locke, Westminster School ve Oxford’daki Christ Church kurumlarında felsefe ve tıp branşlarında eğitim alan Locke, çeşitli devlet görevlerinde bulunmuştur. 1688 Şanlı Devrimi öncesi bir süre Hollanda’da mecburî sürgünde yaşayıp Devrim sonrası ülkesine dönebilmiştir. Pedagoji, epistemoloji ve siyaset felsefesi alanındaki eserlerini bu dönemden sonra vermiştir.

 

İngiliz emprizminin ilk büyük düşünürü olarak kabul edilen John Locke aynı zamanda İspanyol Altın Çağı düşünürlerince başlatılan ve Hobbes ile sistematik hâle bürünen “toplum sözleşmesi” teorisi zincirinin Rousseau’dan önce gelen ikinci büyük halkasıdır. Locke’un diğer toplum sözleşmecileriyle arasındaki farkı belirleyen şey onun devlete karşı takındığı liberal tutumdur.

 

Bir Aydınlanma Çağı düşünürü olarak kabul edilen Locke, Kıta Avrupası Aydınlanma geleneğinden farklı istikamette gelişen Anglo-Sakson dünyanın Aydınlanma tarihinin başlıca ve ilk figürlerindendir. Locke’un bilgi felsefesi ve siyaset felsefesine yaptığı katkılar ve bunlarla etkilediği isimler dünya siyasî ve entelektüel tarihi açısından oldukça önemlidir. Aydınlanma Çağı’nın Fransız düşünürleri Voltaire ve Rousseau’nun yanı sıra İskoç Aydınlanmacılarının hemen tamamı ve Amerikan Devrimi’nde başrol oynayan isimler üzerinde Locke’un epistemoloji ve siyaset felsefesi hakkındaki eserlerinin önemi büyüktür.

İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme
%25,00