Metis Yayınları

Yıl Bir
42,20
Kayıp Mikroplar
22,40
Örme Biçimleri
12,20
İstasyon
2,00
Nörolojik
32,60
Çağ Geçitleri
5,60
Ardından
8,60
Şiddetsizliğin Gücü
12,20
Zaman Sığınağı
26,60
Çoğu Zarar Azı Karar
29,00
Düşünme Etiği
36,80
Zaten Yoktular
%30,00
Devam Ağacı
15,50
İstanbul Açık Şehir
20,60
Geleceğin Tarihleri
34,40
Vulnus
7,40
Aile Albümü
19,40
İnsan Denen Hayvan
36,80
Kültür ve Emperyalizm
56,00
Aşırılığın Peygamberleri
53,00
Kayıp Hafızanın İzinde
19,40
Emek, Beden, Aile
19,40
Balıkların Bildikleri
30,20
Neoliberalizmin Harabelerinde
15,50
Marx'ın Kapital'i İçin Kılavuz
49,40
Eğlencelerin Sırrı
14,60
Sol - Evin Reddi
9,20
İroni
12,20
Cinsel Normalliğin Kuruluşu
39,20
Yeni Karanlık Çağ
25,40
Hamamname
12,20
İnsanın Kusurları
19,40
Yazma Üzerine Sohbetler
3,20
Yeryüzünün Zamanı
15,50