Nika Yayınevi

Çoklu Krizler Çağında Yoksulluk
40,00
Ev
58,00
Sosyal Politika
58,00
Yeni Salgın Eski Siyaset
37,00
Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetler
73,00
Kavramlar Fikirler Partiler
58,00
Uluslararası İlişkileri Dinlemek
73,00
Modernizm
28,00
Robin Walz
150,00 TL 122,00 TL
Nika Yayınevi
İnsan Ticareti Gerçeği
13,00
Çamur Meselesi
20,50
Enkaz ve Parıltı
20,50
Karizma ve Lider Kültü
28,00
Edebi Çeviride Temel Kurallar
13,00
Kimlik
20,50
Uluslararası Tarihsel Sosyoloji
13,00
Kanıt
39,25
Howard S. Becker
187,50 TL 148,25 TL
Nika Yayınevi
Edebiyatın Ulusu Ulusun Edebiyatı
28,00
Kavramsal Ritimler
28,00
Vazgeç(me)mek
20,50
Salgın Halleri
28,00
Kadın Roman Kahramanları
13,00
Adli Sosyal Hizmet
50,50
Aidiyet Siyaseti
28,00
Günümüzde Devrim
20,50
Baskı Karşıtı Sosyal Çalışma
35,50