Nobel Akademik Yayıncılık

Çevrim İçi Psikoterapi
4,45
Miliî Mücadele 1922
7,90
Belgeselin Belleği
11,35
Toplumsal Cinsiyet
33,20
Bilişim Teknolojileri
19,40
Propaganda ve Din
2,15
PKK ve Din
26,30
Yakın İlişkiler
25,15
Sanat Tanıklıkları
%23,00
Çevre Sorunları
3,30
Sosyoloji
75,75