Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Unvan: Ser Best Yayıncılık Basım Yayım Ticaret Ltd. Şti.
Adres: İvedikköy Mah. İvedik Cad. Mercan 2 Plaza, No: 253/A, Kat: 3 06378 Yenimahalle, Ankara
Vergi Dairesi/No: Yenimahalle VD / 7610888379
Telefon: 0 (312) 566 06 22
E-Mail: info@serbestkitaplar.com

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı: 
Adresi: 
Telefon: 
E-mail: 


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait Kita Kitap internet sitesinden elektronik ortamda siparişini ettiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih: 
 


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli: 
Teslimat adresi:

Teslimat, satıcı tarafından elden ya da kargo firması aracılığı ile yukarıda belirtilen alıcının adresine yapılacaktır. Eğer belirtilen adres, seçilen kargo firmasının teslimat alanı dışındaysa şubeden teslim alınması gerekmektedir. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.. Şu kadar ki, SATICI satış anında yürüttüğü ve/veya https://kitakitap.com/ alan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da kampanyayla belirlenen bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Kita Kitap internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, fiyatların geçerlilik süresi ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. ALICI ürün/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ürün/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürün/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin alışveriş sırasında internet sitesi üzerinden onaylanmış olması bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7-ALICI tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünlere ilişkin ödemenin her hangi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden "hesaba yatırma" şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin iş bu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz biçimde SATICI'nın info@kitakitap.com e-posta adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.8-SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağan üstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesine, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.9-Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.10-ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen her hangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI iş bu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI'ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.11-ALICI ve SATICI iş bu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerini geçerli tebliğat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebliğatların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- CAYMA VE İADE ŞARTLARI

5.1- ALICI, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört ) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

 

ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren Mesafeli Satış Yönetmeliği’nde öngörülen süreden sonra cayma hakkının bulunmadığını kabul eder.

 

5.2-Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürün/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya faks veya  eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10(on) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

5.3-ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde öngörülen süre sonunda iade etmek istediği ürün/ürünlerin iadesinin SATICI’nın kabulüne bağlı olduğu kabul ve taahhüt eder. İade talebi hiçbir biçimde ürünlerin sözleşme tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra kullanılamaz ve son 6 (altı ) ay içerinde alınmış olunan fatura bedelinin % 10’unu geçemez.

ALICI’nın düzenlediği iade faturasındaki fiyat ve indirimler ilgili ürünlerin alım faturasından farklı olamaz.

5.4-Bu sürelere uygun biçimde yapılan iade talebi sonrasında SATICI iade talebini 7 (yedi) gün içerisinde inceler ve ALICI’yı bilgilendirir. İade talebinin kabul edilmesi halinde, iade edilen ürünler yerine ALICI tarafından talep edilen yeni ürünlerin teslimi, talep tarihine yakın olan haziran veya aralık ayının ilk 10(on) gün içinde gerçekleştirilir.

ALICI, süresinden sonra yapılan iade talebinin SATICI tarafından kabulü halinde dahi, iadenin yine ürün/ürünler karşılığında yapılacağını ve iadeye ilişkin herhangi bir parasal talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5-SATICI'nın satışa sunduğu ürünlerden bazılarını satıştan kaldırması söz konusu olur ise SATICI, hangi ürünün/ürünlerin satıştan kaldırılacağını ürüne ait barkod numarası, yazarın ve kitabın adı bilgilerini içerecek şekilde ALICI’ya e-posta ile bildirimde bulunur. ALICI, ürüne/ürünlere ait satıştan kaldırılma bilgisinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren stokta bulunan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. ALICI’nın 15 (onbeş) gün içerisinde ürünleri iade etmemesi halinde SATICI iadeyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

5.6-İade edilecek ürünler tahrip edilmemiş, kullanılmamış ya da tekrar satılabilirliği bozulmamış olmalıdır.

5.7-İade edilecek ürünlerin kargo ücretleri ALICI tarafından karşılanır. SATICI'nın karşı ödemeli gönderilen iade kargolarını teslim almama hakkı vardır.

5.8-İade edilecek ürünler teslimat esnasında zarar göremeyecek şekilde paketlenmelidir.


MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER - TEBLİĞAT

Taraflar arasında yapılacak yazışmalar işbu sözleşmenin 1. Maddesinde yapılan tebligat adreslerine yapılacaktır. Söz konusu adreslerin değişmesi halinde taraflarca bu durum yek diğerine bildirilecektir. Bildirim yükümlülüğüne aykırı davranan taraf, bu nedenle tebligatın geçersizliğini ileri süremeyeceği gibi, sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatın geçerli bir tebligat olduğunu da kabul ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme Ankara mahkemeleri ve yetkili icra dairesi ise Ankara icra daireleridir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. www.kitakitap.com üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


MADDE 8-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

8.1.-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

8.2. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Kıta Basın Dağıtım Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. Eğer ALICI talep ederse, ALICI’nın info@kitakitap.com e-posta adresine gönderilen promosyon e-postası içerisinde bulunan “kampanya ve duyuru e-postalarını almak istemiyorum” linkine tıklayarak kampanya bildirimi hizmetinden ayrılabilir.

 

8.3. ALICI tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

 

8.4. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

 

8.5. Internet Sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

 

8.6. Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.SATICIALICI

 

 

İşbu sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.