Günümüzde Karşılaştırmalı Siyaset

Aynı Gün Kargo
Ürün Kodu: Yayına Hazırlanıyor
Barkod:
GELİNCE HABER VER

Yayına hazırlanıyor.

 

Bu kitap, ilk olarak alana yabancı öğrencilerin rahat anlayabileceği kanıtlanmış bir analitik altyapı ortaya koyar. Daha sonra bu altyapı, tutarlı bir şekilde on iki ülke incelemesinde, öğrencilere sadece siyasetin ve hükûmetlerin dünya çapında nasıl işlediğini göstermek için değil aynı zamanda benzerliklerinin ve farklarının önemini anlamaları için uygulanır. Alanın önde gelen karşılaştırmacıları ve araştırmacı uzmanların yazdığı Günümüzde Karşılaştırmalı Siyaset dünyanın karmaşıklığını anlama konusunda yardımcı olur ve gerçek siyasî kavrayışa yönlendiren kalıpların farkına varılmasını sağlar.

 

Konulara Göre Düzenlenmiş Bölümler ve Ülkelerle İlgili İncelemeler: Okuyuculara karşılaştırmalı siyaset çalışmaları ve metnin ana konuları olan hükûmetlerin neden var olduğu, işlevlerinin neler olduğu ve ne gibi sorunlar yarattıklarını, bunlara nasıl çözümler bulduklarını keşfetmeleri için gerekli teorik bilgiyi verir. Metin konulara göre düzenlenmiş yedi adet bölüm ve on iki ülke incelemesi içerir.

 

 

Karşılaştırmalı Siyasete Küresel bir Giriş: ABD ile ilgili özel bir bölümün de olduğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en geniş şekilde coğrafî olarak incelenmesi öğrencilere karşılaştırmalı siyasete küresel bir giriş sunar ve siyasî olasılıklar, sorunlar ve kısıtlamalarla ilgili daha geniş bir bakış açısı sağlar.

 

 

Pedagojik bir Çerçeve: Bu baskıda bölümlerin anahtar konularını vurgulamak üzere tasarlanmış olan alıştırma soruları olduğu kadar, ana bölüm başlıklarıyla uygun hale getirilmiş öğrenme hedefleri bulunmaktadır.

Günümüzde Karşılaştırmalı Siyaset Günümüzde Karşılaştırmalı Siyaset Yayına Hazırlanıyor Günümüzde Karşılaştırmalı Siyaset