Ceza Muhakemesinde Fiil - İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi (Ciltli)

Ürün Kodu: 9786057820624
Barkod: 9786057820624
GELİNCE HABER VER
"Ceza Muhakemesinde Fiil" başlığı altında sunulan bu çalışmanın amacı Türk hukukunda daha önce ceza muhakemesi bakımından ele alınarak bir doktora çalışmasına doğrudan konu edilmemiş olan fiil meselesini bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle muhakeme hukuku bakımından fiilin özel bir anlama sahip olup olmadığı sorunu üzerinde durularak fiilin sınırlanması ve fiilin aynılığı kavramlarına açıklık getirilmiştir. Daha sonra ise kavramın doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olduğu düşünülen temel muhakeme hukuku kurum ve ilkeleri ile olan ilişkisine ve bu ilişkinin sonuçlarına yer verilmiştir. Tezin konusunu oluşturan fiil kavramı muhakemenin tüm evreleri ile sıkı bir bağlantı içinde olduğundan kavramın bağlantılı olduğu pek çok kanuni düzenleme bulunmaktadır. Bu nedenle son olarak ceza muhakemesinde fiilin muhakemenin tüm evreleri ele alınarak Türk Ceza Muhakemesindeki işlevi tartışılmıştır. Kavramın maddi ceza hukuku ve muhakeme hukukunun kesişim noktalarından birini oluşturması dolayısıyla ise maddi ceza hukuku içtima düzenlemeleri bakımından ceza muhakemesinde fiil kavramının tesiri ele alınmış ve muhakeme eksenli çözüm önerileri sunulmuştur.
Tanıtım Metni
Ceza Muhakemesinde Fiil - İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi (Ciltli) Ceza Muhakemesinde Fiil - İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi (Ciltli) 9786057820624 Ceza Muhakemesinde Fiil - İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi (Ciltli)