Kanun Ve Uygulama Kitapları

Adli Kolluk Kılavuzu
20,50
Kat Mülkiyeti Kanunu
%10,00 Tükendi
Çevre Hakkı
23,00 Tükendi
Kamulaştırma Kanunu
%10,00 Tükendi
Stantlı Kanun Metinleri Seti
117,95 Tükendi
İş Kanunu ve İlgili Kanunlar
%30,00 Tükendi
T.C. Anayasası
%30,00 Tükendi
İdari Yargılama Usulü Kanunu
%30,00 Tükendi
Uluslararası Hukukun Esasları
%15,00 Tükendi
Türk Ticaret Kanunu Eylül 2019
%15,00 Tükendi
Türk Ceza Kanunu Eylül 2019
%15,00 Tükendi
Hukukun Serüveni
62,50 Tükendi
İnfaz Hukuku El Kitabı
2,50 Tükendi
Cinsel Saldırı Suçu
34,50 Tükendi