Kent Rehberleri

Ankara’nın Adı var
27,60
Akıllı Kent Akıllı Turizm
%20,00
Venedik Bir Balıktır
%30,00
Regenerative Urbanism
45,20
Şehir ve Modern
8,00
Kuşadası
%40,00
Çevresini Arayan Ankara
10,00