Charlie Chaplin'den Tape Face'e Yaratıcı Drama

Ürün Kodu: 9786258182071
Kategori: Sanat
Barkod: 9786258182071
GELİNCE HABER VER
Bugünün insanını kendisiyle buluşturabilmek için önce kendi bedeniyle sonra dünden bugüne insan”la tekrar tanıştırmak ve hafızasını havalandırmak gerekmektedir.
İletişimin kalitesinin artırılması, beden dilinin doğru kullanımı, etkin dinleme ve empati kavramlarının geliştirilebilmesi için yaratıcı drama yöntem ve teknikleri önem kazanmaktadır.
Yaratıcı drama, birçok eleştirel pedagoji kuramının pratik aracı olabilecek alternatif bir öğretim yöntemi, başlı başına bir disiplindir. Özellikle çocukluk çağında etkisi büyüktür çünkü yaratıcılık çocuğun; karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları bulmasını, farklı alternatif sonuçlara ulaşmasını, sorgulama yeteneğinin gelişmesini, özgün sentezlere ulaşmasını, çok yönlü düşünebilmesini, özgüveninin gelişmesini, gözlem yeteneğini, farklı alanlara ilgi duyup kendini keşfetmesini sağlar.
Charlie Chaplinden Tape Facee Yaratıcı Drama, sadece kişinin kendi beden dilini tanımasına yardımcı olmakla kalmıyor, önerdiği uygulama ve tekniklerle insanlar arası etkileşimde ihtiyaç duyduğumuz farkındalığı kazandırmayı amaçlayan nitelikte bir eser.
Tanıtım Metni
Charlie Chaplin'den Tape Face'e Yaratıcı Drama Charlie Chaplin'den Tape Face'e Yaratıcı Drama 9786258182071 Charlie Chaplin'den Tape Face'e Yaratıcı Drama