Çocuk Gelin Sorunu Ve Dijital Haberler

Ürün Kodu: 9786052543221
Kategori: Diğer
Barkod: 9786052543221
GELİNCE HABER VER
Çalışmada, Türkiye’de en çok tıklanma rakamına sahip 8 dijital gazete ve online haber sitelerinden alınan 212 habere ulaşılarak, hem nicel hem de nitel analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Haberler, sayıları üzerinden nicel analiz yapılarak, grafiklerle değerlendirilerek görselleştirilmiştir. Çalışmanın nitel olarak değerlendirilmesinde ise içerik analizi tekniği kullanılmış olup, haberlerin kodlanmasında ve değerlendirilmesinde NVIVO 12 Pro programından yararlanılmıştır. Çalışma, dijital gazeteler ve online haber sitelerindeki yayınlanan haberlerin nitel olarak değerlendirilmesi, nitel içerik analizi programlarından NVIVO 12 Pro programının kullanıldığı ilk çalışma olması bakımından önem taşımakta ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Tanıtım Metni
Çocuk Gelin Sorunu Ve Dijital Haberler Çocuk Gelin Sorunu Ve Dijital Haberler 9786052543221 Çocuk Gelin Sorunu Ve Dijital Haberler