Gastronomi Turizmi Kavramlar, İlkeler Ve Uygulamalar

Ürün Kodu: 9786052543702
Barkod: 9786052543702
GELİNCE HABER VER
Kitap 12 farklı üniversiteden 21 yazar tarafından kaleme alınmıştır. 13 bölümden oluşan kitabın birinci bölümde yemek, kültür ve turizm arasındaki ilişkiler genel olarak açıklanmaktadır. İkinci bölümde gastronomi turizmi ve ilişkili kavramlar; üçüncü bölümde gastronomi turizminin tarihsel gelişimi; dördüncü bölümde gastronomi turizmi cazibe unsurları; beşinci bölümde gastronomi turizmi rotaları ve turları; altıncı bölümde gastronomi uygulamaları; yedinci bölümde gastronomi turizmi seyahat motivasyonları; sekizinci bölümde gastronomi turizminde pazarlama yaklaşımları; dokuzuncu bölümde gastronomi turizminde gelişmişlik göstergeleri; onuncu bölümde gastronomi turizminin bölgesel kalkınmaya etkileri; on birinci bölümde gastronomi turizmi ve sürdürülebilirlik; on ikinci bölümde gastronomi turizmi politika ve stratejileri; on üçüncü bölümde gastronomi turizminin geleceği ve yeni eğilimler ele alınmıştır.
Tanıtım Metni
Gastronomi Turizmi Kavramlar, İlkeler Ve Uygulamalar Gastronomi Turizmi Kavramlar, İlkeler Ve Uygulamalar 9786052543702 Gastronomi Turizmi Kavramlar, İlkeler Ve Uygulamalar