İdari Yargılama Usulü Kanunu

Ürün Kodu: 9789757197416
Barkod: 9789757197669
GELİNCE HABER VER
Son Değişikliklerle İdari Yargılama Usulü Kanunu ve İlgili Kanunlar Mart 2020

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Danıştay Kanunu
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve
Vergi Mahkemelerinin Kurulu Görevleri Hakkında Kanun
Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve
Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna
Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
Tebligat Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Milletlerarası Tahkim Kanunu
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Avukatlık Kanunu
Harçlar Kanunu
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Tanıtım Metni
İdari Yargılama Usulü Kanunu İdari Yargılama Usulü Kanunu 9789757197416 İdari Yargılama Usulü Kanunu