Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm

Ürün Kodu: 9786052540824
Barkod: 9786052540824
GELİNCE HABER VER
Turizm olayının ekonomik boyutu, en çok üzerinde durulun, en çok tartışılan ve ülkeler açısından da önemi yadsınamayan boyutudur. Oldukça katı bir esnekliğine sahip turizm arzı karşısında; ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel, politik, askeri vb. çok sayıda dışsal faktöre aşırı duyarlı bir turizm talebi söz konusudur. Bu nedenle, turizm olayının olumlu ve olumsuz ekonomik etkileriyle tam olarak kavranması ve anlaşılması, karar vericilerin turizm endüstrisine yönelik doğru politikalar belirlemesi ve teşvik edici uygulamalara yön vermesi açısından önemlidir.


Elinizdeki kitap; kariyerine turizm endüstrisinde başlama kararı veren gençlerimize, turizm olayını anlamaları ve kavramalarına bir zemin oluşturmak için hazırlanmıştır. Uzun bir hazırlık aşamasından sonra basılan kitabımız, birbirinden değerli ve saygıdeğer 23 farklı yazarın katkılarıyla gerçekleşmiştir. Bu yazarlarımıza, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin katkısı olmasaydı, bu kitap yaşam bulamazdı.
Tanıtım Metni
Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm 9786052540824 Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm