Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak

Ürün Kodu: 9789756956212
Barkod: 9789756956212
GELİNCE HABER VER
Bu kitabın konusu okul öncesi dönemdeki çocukların büyüme ve gelişmelerinde çok ciddi bir rolü olan oyun ve oyuncakların önemi üzerinedir. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümde dünyada ve Türkiye'de oyun ve oyuncağın gelişim tarihçesi ve teoriler titizlikle taranan bilgiler çerçevesinde ele alınmıştır. Üçüncü bölüm, okul öncesi dönemdeki çocukların çeşitli gelişim aşamalarına göre yerli yabancı birçok kaynağın taranması sonucu elde edilen oyunların derlenmesinden oluşmaktadır. Okul öncesi öğretmenleri için oyunun hedefi, araç gereci, çocuğun yaş düzeyi (ortalama olarak) belirlenmiştir. Bu çalışma oyun ve oyuncaklarla ilgili tüm kişilere yararlı bir başvuru kitabı olacağı düşüncesi ile yazılmıştır.
Konu Başlıkları


Dünden Bugüne Oyun ve Oyuncak

Çocuk Oyunları ile İlgili Oyun Teorileri

Oyun ve Oyuncağın Çocuğun Gelişim Alanına Etkisi Tanıtım Metni
Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak 9789756956212 Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak