Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Hazırlanan Bireyselleştirilmiş Koordinatif Eğitim Programının Çocukların Sosyal

Ürün Kodu: 9786257588706
Barkod: 9786257588706
GELİNCE HABER VER
İçindekiler
1. Giriş ve Amaç
a. Araştırmanın Amacı
b. Araştırmanın Önemi
c. Araştırmanın Problem Cümlesi
d. Sınırlılıklar
e. Etik
2. Genel Bilgiler
a. Koordinatif Yetenekler
b. Fiziksel Etkinlik Kartları
c. Otizm Spektrum Bozukluğu
d. Otizm Spektrum Bozukluğu Oyun, Spor ve Fiziki Etkinlikler
e. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Sporla İlgili Yapılan Çalışmalar
3. Gereç ve Yöntem
a. Araştırmanın Modeli
b. Eylem Araştırması Süreci
c. Odak Alanın Belirlenmesi
d. Katılımcılar
e. Araştırma Ortamı
f. Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği
g. Etik
h. Veri Toplama
i. Bireyselleştirilmiş Koordinatif Eğitim Programı
j. Sosyal Davranış Listesi
k. Video Kayıtları
l. Araştırma Günlüğü
m. Saha Notları
n. Toplantılar ve Görüşme
o. Geçerlik Komite Toplantısı
p. Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanakları
q. Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler
r. Verilerin Çözümlenmesi
4. Bulgular
a. Ziya’nın Grafik Analizi
b. Mahmut’un Grafik Analizi
c. Yasin’in Grafik Analizi
d. Ziya Tablo Analizi
e. Mahmut Tablo Analizi
f. Yasin Tablo Analizi
g. Görüşme Tabloları
5. Tartışma ve Sonuç
a. Ziya’ya Ait Sosyal Davranış Bulgularının Tartışılması
b. Mahmut’a Ait Sosyal Davranış Bulgularının Tartışılması
c. Yasin’e Ait Sosyal Davranış Bulgularının Tartışılması
6. Sonuç ve Öneriler
a. Sonuç
b. Öneriler Tanıtım Metni
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Hazırlanan Bireyselleştirilmiş Koordinatif Eğitim Programının Çocukların Sosyal Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Hazırlanan Bireyselleştirilmiş Koordinatif Eğitim Programının Çocukların Sosyal 9786257588706 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Hazırlanan Bireyselleştirilmiş Koordinatif Eğitim Programının Çocukların Sosyal