SPSS, AMOS ve PROCESS Macro ile İlişkisel, Aracı-Düzenleyici ve Yapısal Eşitlik Modellemesi

Ürün Kodu: 9786052543955
Kategori: Diğer
Barkod: 9786052543955
GELİNCE HABER VER
Kitap altı bölüm halinde yapılandırılmıştır. Birinci bölümde araştırma ölçeklerinin ortalamasının bulunması, ikinci bölümde normal dağılımın nasıl değerlendirileceği, üçüncü bölümde geçerlilik ve güvenirlilik testleri ile faktör analizleri (keşfedici-doğrulayıcı) ve bunların nasıl yapılacağı tartışılmıştır. Dördüncü bölümde korelasyon ve regresyon analizleri anlatılmıştır. Beşinci bölümde aracı ve düzenleyici değişken arasındaki farklar anlatılarak aracılık analizlerine yer verilmiştir. Kitabın son bölümünde ise düzenleyici değişken analizine değinilmiştir. Kitap bu tasarımı ile araştırmacıya; kitabın tamamını incelemeden sadece ilgilendiği konuyu seçerek ihtiyacı olan analizi yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme kolaylığı sağlamaktadır. Konularla ilgili olarak verilen örnekler önce teorik olarak açıklanmış daha sonra da SPSS ve AMOS paket programları ile çözülmüştür.
Tanıtım Metni
SPSS, AMOS ve PROCESS Macro ile İlişkisel, Aracı-Düzenleyici ve Yapısal Eşitlik Modellemesi SPSS, AMOS ve PROCESS Macro ile İlişkisel, Aracı-Düzenleyici ve Yapısal Eşitlik Modellemesi 9786052543955 SPSS, AMOS ve PROCESS Macro ile İlişkisel, Aracı-Düzenleyici ve Yapısal Eşitlik Modellemesi