Şebeke (Network) Endüstrilerinde ve Telekomünikasyon Piyasalarında Rekabet

Ürün Kodu: 9786052294925
Barkod: 9786052294925
GELİNCE HABER VER
Şebeke endüstrileri, kullanıcıların fiziksel bir şebeke sistemiyle birbirlerine ve üreticilere bağlantılı olduğu endüstriler olarak tanımlanmamaktadır. Telekomünikasyon hizmetleri, yazılım ve donanım teknolojileri, enerji üretimi ve dağıtımı, taşımacılık hizmetleri bu tanımlama içinde yer almaktadır. İktisadi anlamda şebeke ürünlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran bazı temel unsurlar bulunmaktadır. Şebeke endüstrilerini diğer endüstrilerden ayıran en önemli özellik, üretimdeki ölçek ekonomilerinin yanı sıra tüketimde de ölçeğe göre artan getirilerin görülmesidir. Şebeke endüstrilerindeki ürünlerin kullanılması, aynı anda başka ürünlerin de beraberinde kullanılmasını gerektirirken, bu ürünlerin tek başına kullanımının sağladığı fayda düzeyi çok düşük olarak karşımıza çıkmaktadır. Şebeke endüstrilerinin temel özelliği, bir malın üretimi veya hizmetin verilebilmesi için birden çok bileşenin gerekmesi ve bileşenlerin birbirleriyle tamamlayıcı olmasıdır. Burada tamamlayıcılık sadece üretim faktörleri veya ürünler arasında değil, hem tüketicilerin kendi aralarında hem de üreticiler ile tüketiciler arasında ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada telekomünikasyon şebekeleri (firmaları) arasındaki rekabet sürecinin Türkiye özelinde analiz edilmesi ve talepte şebeke etkilerinin piyasaların rekabet süreçlerindeki etkileri ortaya konmaktadır. Bu derleme çalışmada, farklı disiplinlerden bilim insanlarının, bu döneme ilişkin değerlendirmeleri yer almaktadır. Bu kitap, günümüz Türkiye’sinin dünyadaki yerini anlamak isteyenler için başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Araştırmacıların kavrayışlarına yeni bir pencere açmayı ve yeni çalışmalar için ilham vermeyi umut ediyoruz.Tanıtım Metni
Şebeke (Network) Endüstrilerinde ve Telekomünikasyon Piyasalarında Rekabet Şebeke (Network) Endüstrilerinde ve Telekomünikasyon Piyasalarında Rekabet 9786052294925 Şebeke (Network) Endüstrilerinde ve Telekomünikasyon Piyasalarında Rekabet