Türk Medeni Kanunu ve İlgili Kanunlar (Özel Ciltli)

Ürün Kodu: 9789757197492
Barkod: 9789757197492
GELİNCE HABER VER
Türk Medeni Kanunu ve İlgili Kanunlar Savaş Yayınları Kanun Metinleri Mart 2020

Türk Medeni Kanunu
Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Tapu Kanunu
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yagılama Usullerine Dair Kanun
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve
Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük
Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Tüzük
Tapu Sicil Tüzüğü
Tapu Plânları Tüzüğü
Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta
Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Kadastro Kanunu
Kat Mülkiyeti Kanunu
Tanıtım Metni
Türk Medeni Kanunu ve İlgili Kanunlar (Özel Ciltli) Türk Medeni Kanunu ve İlgili Kanunlar (Özel Ciltli) 9789757197492 Türk Medeni Kanunu ve İlgili Kanunlar (Özel Ciltli)