Türk Ticaret Kanunu (Ciltli)

Ürün Kodu: 9789750266652
Barkod: 9789750266652
GELİNCE HABER VER
LİBRA Mevzuat Serimizin temel kitaplarından olan Türk Ticaret Kanunu, klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde; kanun metni içerisinde geçen kanunlara yapılan atıfların ve önemli hususların, notlar şeklinde maddelerin altına işlenmesi ile hazırlanmıştır. Kanun değişiklikleri sonrası yayınladığımız gerekçeli ve karşılaştırmalı kitaplar o dönem okuyucunun önemli bir ihtiyacını giderdi. Artık kanunların yerleşmiş olması nedeni ile okuyucularımız sadece yeni kanunun yer aldığı bir kitaba ihtiyaç duyduklarını belirttikleri için; gerekçesiz, yeni kanun metni, bilgi notlarından oluşan bu kitabı diğeri ile karışmaması için 3A olarak yayınladık. Okuyucularımız için temel başvuru kaynağı olacağını düşündüğümüz bu kitapla, her yıl yenilenerek en doğru ve güncel içeriği sizlere düzenli olarak sunmayı hedeflemekteyiz.

Konu BaşlıklarıTürk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Çek Kanunu

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

Ticari İşletme Rehni Kanunu

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

Sermaye Piyasası Kanunu

Kooperatifler Kanunu

Ticaret Sicili Yönetmeliği

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik
Tanıtım Metni
Türk Ticaret Kanunu (Ciltli) Türk Ticaret Kanunu (Ciltli) 9789750266652 Türk Ticaret Kanunu (Ciltli)