Türkiyenin Toplumsal Yapısı Üzerine Yazılar

Ürün Kodu: 9786052542873
Kategori: Diğer
Barkod: 9786052542873
GELİNCE HABER VER
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Üzerine Yazılar adını taşıyan bu eserde yer alan bölümlerin sıralanışında belirli bir yöntem izlenmiştir. İlk dört bölümün ana teması; kültür ve modernleşmedir. "Türk Toplumunda Popüler Kültüre Direnen/Teslim Olan Kültürel Pratikler”, "Türkiye’de Eğitim: Tarihten Bugüne Gelişmeler ve Sorunlar”, "Osmanlı ve Türk Modernleşmesinin Yöntemi” ve "II. Abdülhamid Dönemi Tarım Politikası Ekseninde Bir Yapı Taşı: Bursa Ziraat Mektebi” bölümleri, Türkiye’de Osmanlı’dan günümüze kültür, modernleşme ve eğitim süreçlerini değerlendirmektedir. İkinci ana tema siyaset olup, "Türkiye’de İdari Reformların Cumhuriyet Dönemi Politiği Üzerine”, "Türk Toplumunda Neoliberal Dönüşümün Politik Kültürel Temeli: Özalizm” ve "Dijital Çağda E-Siyasetin Yükselişi: Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü” Türkiye’nin toplumsal yapısı çerçevesinde ele alınmaktadır. Üçüncü tema bürokrasidir. Bu tema ışığında; "Osmanlıdan Günümüze Türkiye’de Siyaset- Bürokrasi İlişkileri”, "Türk Kamu Bürokrasisinde Kırtasiyecilik Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklarında değerlendirmeler yapılmaktadır. Dördüncü tema; küresel pandemidir. "Pandemi Sonrası Yeni "New Deal” Arayışları ve Toplumsal Yapıya Etkileri Açısından Küreselleşme Tartışmaları ve "Covid-19 Sürecince Alınan Mesafe Önlemleri ve Kentlere Etkileri” adını taşıyan bölümlerde pandemi süreci ve kentlere etkileri değerlendirilmektedir. "Uluslararası Göç, Türkiye’de Göç Yönetimi ve Entegrasyon Politikaları: Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler” başlığında göç temalı bir değerlendirme yapılmaktadır. Turizm temasıyla; "Türkiye’de Sosyo-Kültürel Boyutlarıyla Turizm” ve "Turizm Sektöründe Kadın Çalışmasının Türk Aile Yapısı Üzerindeki Etkileri” ele alınmaktadır. "Günümüz Türkiye’sinde Spor Algısı ve Spora Yön Veren Bazı Etkenler” başlığı altında Türkiye’de spor, çok boyutlu olarak değerlendirilmektedir. Ekonomi ve istihdam ana temasıyla "Türkiye’de Ekonomi Politikaları ve Ekonomik Göstergelerle Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler” ve "Türkiye’de Genç Nüfus

İşsizliği” başlıklı bölümlerde, ekonomi politikaları ve çalışma yaşamı bağlamında değerlendirmeler yapılmaktadır.
Tanıtım Metni
Türkiyenin Toplumsal Yapısı Üzerine Yazılar Türkiyenin Toplumsal Yapısı Üzerine Yazılar 9786052542873 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Üzerine Yazılar