Yöneticilerde Ahlak Ve Sosyal Etkileşime Bağli Eylem Koordinasyonu Sorunsali

Ürün Kodu: 9786052544020
Barkod: 9786052544020
GELİNCE HABER VER
Yöneticilerde ahlak ve sosyal etkileşime bağlı eylemleri, yönetici gündemine şekil vermekte dolayısıyla toplumsal varoluşun ontolojisini biçimlendirmektedir. Öyle ki bu biçimlenme, bir yöneticiden zincirleme bir diğer yöneticiye geçmekte, kalıplaşmış davranışa ya da prototip yönetici modelini inşa edebilmektedir. Bu modelde yönetici, kendisi gibi düşünen, kendisi gibi konuşan, kendisi gibi davranan, kendisi gibi hisseden ve kendi amaçsallığı doğrultusunda diğer yöneticileri dizayn eder. Bu amaçsallıkta manipülatif güce dayalı beklenti yapıları, otorite beklentileriyle (Otoriter beklentilerde insan, neyin meşru kabul edildiğini, neyin doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olduğuna inanılanı kavrar.) pratik ve ahlaki bir anlam kazanan kültürel bir "gerekir" ve "olmalılar" matrisi şeklinde yapılandırılır. Manipülatif güce dayalı beklenti yapıları, insanların potansiyellerini veya fırsatlarını, inançlarını, duygularını, hislerini veya eğilimlerini kontrol eden davranışları gösterir. Yönetim bilimlerine, özellikle yönetim ve yönetici ahlakı boyutuyla katkı sağlaması umuduyla!...
Tanıtım Metni
Yöneticilerde Ahlak Ve Sosyal Etkileşime Bağli Eylem Koordinasyonu Sorunsali Yöneticilerde Ahlak Ve Sosyal Etkileşime Bağli Eylem Koordinasyonu Sorunsali 9786052544020 Yöneticilerde Ahlak Ve Sosyal Etkileşime Bağli Eylem Koordinasyonu Sorunsali